TEMA, IDEJA, TEZE, PITANJA

     Tema ovog filma je građanska hrabrost i uloga pojedinaca. Ovaj film se kroz ulogu pojedinca bavi i podtemama kao što su solidarnost te empatija tj suosjećanje, neophodno za ikakvu životnu zajednicu.

     

     Osnovna umjetnička ideja ovog filma je; tuđi život je i naš život, a tuđa bol je i naša bol (jer i najmanja suosjećajnost i solidarnost s nemoćnijim, produžuje život i spašava ga.

     

     Teze koje ovaj film brani su:

- Napušteni (tzv. ulični) pas nije smeće i njime se ne treba baviti komunalno poduzeće

- Napušteni (tzv. ulični) nije objekt

- Napušteni (tzv. ulični) pas nije opasan već u opasnosti

- Nerazumjevanje (problema) multiplicira problem

- Direktno nesudjelovanje i šutnja o zloćinu je podržavanje je sudjelovanje u njemu (naročito ako se tvoj novac koristi u tome)

     

     Ovaj film se kroz tretiranje odnosa s nemoćnijim pita i to: 

- Kako možemo očekivati od jačeg (u odnosu na nas) da nas ne maltretira ako mi to radimo nekome tko je slabiji od nas? 

- Kako to da ljudi koji su na vlastitoj koži osjetili bol i zlo mogu svjesni toga činiti ili zatvarati oči pred boli drugoga. Pa šta ako je to od ulični pas?

- Zašto smo neodgovorni?

Make a Free Website with Yola.