SUGOVORNICI


01. Velimir Ivanišević, osnivač prvog udruženja za zaštitu životinja

02. Daliborka Čolić, poklonila zemlju za azil

03. Slobodan Desančić, Daliborkin momak

04. Silva Beran, Velimirova supruga

05. Josip Krasny, veterinar, privatni

06. Aida Eskić, psihologinja

07. Ekrem Eko, čuvar Azila, vlasnik Pileta

08. Inga Dujmović, državni veterinarski inspektor

09. Jagoda, komšinica azila, podržavać oživljavanja života

10. Djevojčica koja ima traumu jer su lovci ubijali po gradu pse

11. Mladić koji je morao ukradenog psa kod šintora platiti

12. Spasilac, planinar speolog kojem nije mrsko doci pomoci spasiti zivotinju, kada minister kaze sice kad ozeleni, je rte napadnu u opasnosti I stjerane su u opasnost

13. Esad Bajtal, nezavisni intelektualac

14. Češki ambasador

15. Frau Alexandra, vlasnica Željka

16. Frau Wolf, vlasnica Skipija

17. Milena Miličević, hrani i spašava pse, 60 godina, smatraju je ludom

18. Frau vlasnica azila

19. Dunja i ostali koji se bave samo jednim segmentom a to su napusteni psi u Butmiru

20. prof. dr. Nikola Visković


Make a Free Website with Yola.