LITERATURA KOJU SAM KONZULTOVAO PRILIKOM ISTRAŽIVANJA OVE TEME


01. Kulturna zoologija – šta je životinja čovjeku i šta je čovjek životinji

prof. dr. Nikola Visković

Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, siječanj 2009.


02. Interwiev Organizirani pokolj mora prestati – zaštita i dobrobit životinja na BH način

Velimir Ivanišević i dr. Esad Bajtal

magazin Start, broj 275. Od 30.06.2009.


03. Miseria animalis

tekst iz knjige Politički ogledi, str. 237.

prof. dr. Nikola Visković

Književni klub Split 1990.


04. Životinja i čovjek

prof. dr. Nikola Visković

Književni krug Split, 1990.


05. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, 

usvojen - Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, 42. Sjednica Predstavničkog doma, održana 17. i 29. decembra 2008.,  i 25. Sjednica Doma naroda, održana 26. februara 2009.


...

Make a Free Website with Yola.