CENTRALNI KARAKTER


     Velimir Ivanišević je stariji gospodin sijede brade i kose. Preživio je rat u Sarajevu i iščekivao je dan kada će rat prestati da može otići odavde i ne vratiti se nikada više. 

     Otišao je na Jadransko more gdje je mogao nastaviti život na otoku Krku. Nešto mu nije dalo mira. Sjetio se krika kojeg je čuo u ratu. Čuo je mnoge ljudske no ovaj mu je naročito u sjećanju. Naime, čuo je užasan krik te izletio na prozor stana. Vidio je nekoliko šintora koji su s par sajla zavezali i rastegli (razapeli) psa. Nekako, to je suštinski razlog što je odlučio vratiti se u Sarajevo, prodati stan na moru, te osnovati prvu, pionirsku, udrugu SOS SARAJEVO, kojoj je cilj borba protiv okrutnosti nad životinjama.

     S.O.S. SARAJEVO je evo već 12 godina najžešći otpor sistemu koji se na jedan primitivan i okrutan način bavi problemom tzv. uličnih, tj. napuštenih pasa. 

     Velimir je surađivao u izradi novog zakona koji se ne primjenjuje tj. krši se iako zabranjuje okrutnost, naročito ubijanje pasa. Osim tih prepreka, Velimir je nailazio na mnoge prepreke sa nivoa vlasti ali i iz zaštitarskih krugova. On sve to pojašnjava pokušajem sprječavanja da izgura to što želi, a to je prestanak okrutnosti. Podržavao je projekat koji bi tuđim novcem omogućio da Sarajevo ima prvo azil za pse na Balkanu!

     Zabranjeno mu je da akcije udomljavanja provodi u velikom parku u Sarajevu. Uveo je u edukaciju i u ustanove kao što su vrtići kojom se koristi dobrobit od pasa, suzbija neracionalni strah, te nastoji da razumijemo nešto što nije čovjek, nešto što je drugačije od nas, egoističnih i bahatih. 

     Bori se on i protiv korida, želi zabraniti lov, cirkuse, te se bori protiv vererinarskog monopola i nerada, pa nije omiljen mnogima.

     Ne odustaje. Teško živi u Sarajevu, kao i mnogi, no to ga ne sprječava da misli i na druge, prije svega nemoćnije od njega.

Make a Free Website with Yola.